arrow_drop_up arrow_drop_down

XX wetenschappelijk bewezen effecten van mediteren

Nadat ik in mijn artikel 'wat is mediteren' wees op enkele veelgenoemde voordelen van mediteren, besefte ik me dat er een hele wetenschap achter mediteren schuilgaat. Over de hele wereld zijn en worden nog steeds onderzoeken naar het thema gedaan. Deze tonen aan dat mediteren op veel onderdelen zelfs meer doen voor onze gezondheid dan bijvoorbeeld sport en slapen. Tijd dus om hier een artikel aan te wijden, vond ik zo.
Voordat je in dit artikel duikt, wil ik erop wijzen dat er veel verschillende meditatietechnieken bestaan en dat de onderzoeken niet allemaal naar een en dezelfde techniek kijken. Echter ga ik er vanuit dat bij daadwerkelijke meditatietechnieken de voordelen veelal op een lijn liggen. Bovendien acht ik het aannemelijk dat een meditatietechniek die je beter ligt (omdat je hem fijner of gemakkelijker vindt) meer effect op je zal hebben.
Weet ik dat in dit artikel geenszins probeer een waterdichte wetenschappelijke studie te schrijven. Ik heb puur de informatie die ik heb kunnen vinden, samengepakt en gestructureerd, in de hoop je te kunnen inspireren het mediteren een kans te geven. Uiteindelijk blijf ik altijd voorstander van: probeer het zelf en oordeel later.
Welke voordelen vind jij het meest aantrekkelijk?

De verschillende voordelen van mediteren


De voordelen van mediteren zijn zodanig legio dat we ze kunnen categoriseren in een aantal hoofdonderwerpen. Hoewel de onderwerpen die hier onder hangen op sommige vlakken zodanig samenwerken dat ze elkaar kunnen overlappen, heb ik ervoor gekozen deze uitsplitsing in hoofdonderwerpen wel te hanteren. Zo wordt het namelijk makkelijker om te scannen op onderwerpen die jij belangrijk vindt.
De hoofdonderwerpen die je kunt onderscheiden, zijn als volgt:

  • Emotionele gezondheid

  • Gezond lichaam

  • Geestelijke voordelen (cognitieve functies)

  • Relationele voordelen

(Klik op het onderwerp van jouw voorkeur om direct naar de hieraan gerelateerde voordelen te gaan)
https://liveanddare.com/benefits-of-meditation/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/feeling-it/201309/20-scientific-reasons-start-meditating-today
https://www.hetkanwel.net/2015/02/13/14-wetenschappelijke-bewijzen-dat-mediteren-gezond/

De invloed van mediteren op de emotionele gezondheid

1. Mediteren verhoogt positieve emoties en verkleint de kans op depressieve gedachten


In een studie met 139 deelnemers (waarvan de helft controle groep), werden mensen getest die gedurende een bepaalde periode de Boeddhistische 'loving-kindness' meditatie deden. De resultaten wezen uit dat deze meditatietechniek na verloop van tijd een toename bewerkstelligde in de dagelijkse ervaring van positieve gevoelens, zodanig dat er vele bijkomende voordelen openbaarden. Genoemd worden onder anderen meer in het moment zijn, een doel in het leven ervaren, meer sociale support ervaren, minder symptomen van ziekten. Door deze voordelen noemden de deelnemers uiteindelijk meer tevredenheid in het leven en een afname van depressieve gevoelens.
Bron

2. Mediteren verkleint de kans op piekergedachten


Bij deelnemers aan een 8-weekse 'Mindfulness-Based-Stress Reduction' cursus werd gekeken naar de effecten op depressieve gedachten bij personen die hier al een heel leven mee te kampen hadden. Tijdens de studie wordt duidelijk dat Mindfulness Meditatie piekergedachten aanzienlijk doet afnemen.
Bron

3. Mediteren verkleint de kans op angst en paniekaanvallen


Op basis van een 3 jaar durende klinische studie naar de gevolgen van Mindfulness Meditatie bij mensen met een angststoornis werd geconcludeerd dat deze meditatietechniek langdurige positieve gevolgen kan hebben voor de behandeling van de mentale aandoening. Ook een andere studie toont aan dat deze vorm van mediteren een gunstig effect heeft op angst- en paniekaanvallen.
Bron
Bron

4. Mediteren verlaagt het stresslevel


Mensen die mediteren hebben aantoonbaar minder cortisol in hun bloed en verlaagt zo het stresslevel. Volgens de onderzoekers zelfs zodanig, dat meditatie tot de standaard behandeltechnieken zou moeten horen.
Bron

De invloed van mediteren op de gezondheid van het lichaam

5. Mediteren verbetert het immuunsysteem

Een studie naar een 8-weken programma Mindfulness Meditatie toont aan dat het mediteren positieve effecten heeft op het brein en het immuunsysteem. 
Bron

6. Mediteren verlaagt pijn


In een studie waarin uitvoerig gebruik is gemaakt door MRI-scans om de resultaten te meten, wordt duidelijk dat mediteren een aanzienlijke vermindering van pijn bewerkstelligt. De eerste effecten zouden al merkbaar kunnen zijn wanneer je gedurende vier dagen voor 20 minuten mediteert. Doe je dit langer en/of vaker, dan is het effect nog groter.
Bron

7. Mediteren verlaagt ontstekingen


 

8. Mediteren verlaagt de bloeddruk

9. Mediteren helpt beter slapen. Met alle gevolgen van dien.

De geestelijke voordelen van mediteren (cognitieve functies)

9. Door mediteren neemt de grijze massa in de hersenen toe

 Mediteren verbetert de focus en productiviteit

 Mediteren verbetert het geheugen

Mediteren maakt creatief

Door mediteren verbeteren de hersenfuncties voor emotionele regulering (goed bij verslavingen)

De relationele voordelen van mediteren

Mediteren helpt bij het aangaan van sociale connecties

Mediteren helpt minder eenzaam voelen

Mediteren maakt meelevend

Reactie plaatsen
Deze website gebruikt cookies