Het overzicht van de chakra's, hun kleuren en hun betekenis

Nu Oosterse filosofieën en tradities hun intrede hebben gemaakt in het Westen, raken steeds meer mensen bekend met het chakrasysteem. Dit is een systeem dat activiteit in het menselijk lichaam classificeert als bio-energetische activiteit. De term 'chakra' is Sanskriet voor 'wiel' of 'radar'. Binnen deze wielen vindt energetische activiteit plaats en wordt deze weer doorgegeven aan andere grotere en kleinere chakra's in ons lichaam. In totaal hebben we 7 grotere chakra's die zich opstapelen in de wervelkolom. Vanuit hier zijn weer vertakkingen kenbaar die uitstrekken tot kleinere chakra's in andere plekken in ons lichaam. In dit artikel ga ik in op de werking van de 7 grote chakra's. Ik geef het overzicht van de verschillende grote chakra's, hun kleuren en hun betekenis. Ook ga ik in op de bestaansgeschiedenis en hoe we chakra's kunnen zien in het licht van ons eigen dagelijks leven. Hieronder vind je een overzicht van de inhoud van het artikel. Klik op de desbetreffende titel om direct naar het gewenste onderdeel te gaan. [caption id="" align="alignnone" width="692"]Beeld van de 7 chakra's en hun kleuren De 7 chakra's stapelen zich op langs de wervelkolom en zijn gekenmerkt door de kleuren van een prisma.[/caption]

Het ontstaan van chakra's en hun theorie

De filosofie over het chakrasysteem is naar verluidt zo'n vierduizend jaar geleden ontstaan in India. De eerste verwijzingen zijn teruggevonden in de Veda's, de oudste geschriften van de Indiërs. Hierin wordt verwezen naar de spirituele weg van de mens. De gedachte erachter is dat het lichaam het beste instrument is om het raadsel van de mens en zelfs de mysteriën van het heelal te kunnen doorgronden. Chakra's zijn hiermee dan ook omschreven als niveaus van bewustzijn. De drie lagere chakra's verbinden de mens met de aarde en de stoffelijke realiteit. De vier hogere chakra's horen bij het mentale spectrum.

Hoe chakra's werken in ons lichaam

Hoewel de chakra's niet fysiek tastbaar zijn, hebben ze een enorme uitwerking op ons lichaam. Aangenomen wordt dat ze uitwerking kunnen hebben op onze fysieke verschijning, eventuele kwalen en al onze gedachten en gedragingen. Omgekeerd kunnen deze zaken ook uitwerking hebben op onze chakra's. Zo is het feitelijk een systeem dat zichzelf in stand houdt. Trauma's, conditioneringen, gewoonten, opvattingen en emotionele en fysieke wonden kunnen de vrije stroom tussen de chakra's blokkeren. Hierdoor kunnen de chakra-blokkades ervoor zorgen dat we het leven als onvolledig of onevenwichtig ervaren.

Het effect van heling op de chakra's

Besteden we daarentegen aandacht aan heling (zelf of door anderen), dan kunnen we onze chakra energie vrij laten doorstromen en zo meer evenwicht in ons leven krijgen. Omdat het systeem zo intrinsiek verbonden is, kunnen we de heling op verschillende punten verzekeren. Zo kunnen we helen door:
 • Oorzakelijke basisonderzoeken voor zelfinzicht (wat ligt er aan de blokkade of het gebrekkige evenwicht ten grondslag, hoe zou je het liever zien en wat kan je daar vervolgens voor doen?)
 • Oefeningen (dit kan door middel van meditatie/visualisatie of energetische healing, maar ook via lichaamswerk. Yoga is hier bij uitstek op gebouwd, maar ook met bijvoorbeeld fitness of krachttraining kun je vrije doorstroom van energie door de chakra's bevorderen.)
 • Evenwicht brengen door excessen en deficiënties te balanceren (in gedrag en gewoontes). Excessen balanceren we door middel van loslaten. Deficiënties door middel van aankijken.

Het overzicht van de verschillende chakra's

Alle Chakra's worden gekenmerkt door een aantal eigenschappen, die ik hieronder nader zal toelichten per chakra. Zo is aan elk chakra een element gekoppeld, hebben alle chakra's een doel, een kleur, specifieke levensgebieden, een gerichtheid (waar het juist wél op gericht is, het licht) en een demon (wat het juist probeert te vermijden en wat ook daardoor vaak in onze belevingswereld aanwezig is, het donker). Tussen de gerichtheid en de demon speelt zich een bepaalde zoektocht naar evenwicht af. Hierdoor kennen de chakra's evenwichtige kenmerken (die ik ook zal benoemen) en kenmerken die aanwezig zijn juist wanneer het evenwicht ontbreekt, die zich kan uiten in deficiëntie als exces. Deze laatste kenmerken kunnen ons helpen identificeren wat we in onszelf kunnen helen. Daarom deel ik per chakra ook de helingsstrategie.

Het eerste chakra (wortelchakra)

Naam: Muladhara of wortelchakra Element: Aarde Kleur: Rood Plaats: Stuit (einde ruggengraat) Doel: Funderen, basis bieden Basis gelegd rond: Laatste trimester zwangerschap tot een jaar Levensgebieden: 
 • Hechting
 • Aarding
 • Vertrouwen
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Gezonde grenzen
 • Primaire levensbehoeften (huis, voedsel)
Gerichtheid: Zelfbehoud Demon: Angst Evenwichtige kenmerken:
 • Goede algehele gezondheid
 • Levenskracht
 • Goede geaardheid
 • Op je gemak in je lichaam
 • Vertrouwen op de wereld
 • Gevoel van veiligheid en zekerheid
 • Vermogen om te ontspannen
 • Stabiliteit
 • Goed in levensonderhoud voorzien
 • Gezonde grenzen
Deficiënte kenmerken:
 • Ontkoppeling van het lichaam
 • Angstig, rusteloos, extreem beweeglijk / niet stil kunnen zitten
 • Weinig focus en discipline
 • Zwakke grenzen
 • Wanordelijk
 • Fysiek vaak te licht
Excessieve kenmerken:
 • Hamsteren, op het materiële gefixeerd, hebzucht
 • Angst voor verandering, controledrang, verslaafd aan zekerheid
 • Rigide grenzen
 • Fysiek vaak te zwaar
Helingsstrategie:
 • Lichaamsbewustzijn vergroten
 • Lichamelijke activiteit (bewust wandelen of rennen, dansen, yoga, krachttraining, etc)
 • Massage, aanraking
 • Naar vroege hechtingsrelatie kijken met ouders (met name moeder)
Helpende affirmaties:
 • Ik ben veilig / Mij kan niets gebeuren
 • Ik mag er zijn
 • Ik ben hier en ik ben echt
 • Mijn lichaam mag er zijn
 • Ik ben in overvloed ondergedompeld
 • De aarde ondersteunt me en vervult mijn behoeften

Het tweede chakra (sacrale chakra)

Naam: Svadisthana (zoetheid) of sacrale chakra Element: Water Kleur: Oranje Plaats: Bekkenbodem, bij heiligbeen (zo'n 4 cm onder de navel) Doel: Beweging en verbinding Basis gelegd rond: een half jaar tot twee jaar Levensgebieden: 
 • Beweging
 • Creatiekracht /  het verlangen om te creëren
 • Emoties
 • Seksualiteit en sensualiteit
 • Verlangen
 • Secundaire behoeften / lusten
Gerichtheid: Zelfvoldoening Demon: Schuld Evenwichtige kenmerken:
 • Emotionele intelligentie
 • Behoeften kunnen aangeven en lusten kunnen ervaren
 • Koestering van jezelf en anderen
 • Aanpassingsvermogen
 • Gezonde grenzen
 • Sierlijke beweging
Deficiënte kenmerken:
 • Frigiditeit, angst/afkeer voor seks
 • Ontzegging van plezier
 • Excessieve grenzen
 • Angst om te veranderen / rigiditeit
 • Gebrek aan verlangen, passie, opwinding
 • Algehele emotionele blokkade
Excessieve kenmerken:
 • Seksuele verslaving of seks gebruiken als middel
 • Verslavingsgevoeligheid in het algemeen
 • Buitensporig sterke emoties
 • Zwakke grenzen / gemakkelijk grenzen van anderen schenden
Helingsstrategie:
 • Bewegingstherapie, dansen
 • Emoties vrijlaten of indammen (afhankelijk van deficiëntie vs exces)
 • Werken aan aanvoelen, uitdragen en beschermen van grenzen
 • Leuke dingen doen, plezier omarmen
 • Aan verslavingen werken
Helpende affirmaties:
 • Ik mag plezier maken
 • Ik zie de schoonheid in mezelf en de wereld
 • Ik beweeg moeiteloos
 • Het leven is leuk
 • Mijn gevoelens mogen er zijn
 • Mijn seksualiteit is heilig

Het derde chakra (solar plexus chakra)

Naam: Manipura (fonkelend juweel), seolar plexus of zonnevlecht chakra Element: Vuur Kleur: Geel Plaats: Plexus solaris (zo'n 3 cm boven de navel) Doel: Transformatie Basis gelegd rond: anderhalf tot vier jaar Levensgebieden: 
 • Ego-identiteit
 • Eigenwaarde en zelfacceptatie
 • Individualisatie
 • Assertiviteit / drive om actie te ondernemen
 • Autonomie
 • Macht
Gerichtheid: Zelfbepaling Demon: Schaamte Evenwichtige kenmerken:
 • Verantwoordelijk en gedisciplineerd
 • Evenwichtig en betrouwbaar
 • Gezond gevoel van eigenwaarde / zelfvertrouwen
 • Fijne persoon om bij te zijn / warme persoonlijkheid
 • Spontaniteit, speelsheid, humor
 • Assertief en pro-activiteit / gaat uitdagingen niet uit de weg
Deficiënte kenmerken:
 • Weinig energie
 • Zwakke wil
 • Maakt dingen niet gemakkelijk af / afhaker
 • Lage eigenwaarde
 • Kil
 • Slachtoffermentaliteit
 • Passief
Excessieve kenmerken:
 • Overheersend, soms zelfs agressief
 • Altijd het laatste woord willen hebben
 • Manipulatief, soms narcistisch
 • Woedeaanvallen
 • Extreem prestatiegericht
 • Hyperactief
Helingsstrategie:
 • Aardingsoefeningen
 • Emotionele bevrijding (bij deficiëntie) of emotionele indamming (bij exces)
 • Risico's nemen (bij deficiëntie) of spanningsbeheersing (bij exces)
 • Lichamelijke beweging: Oosterse vechtkunsten
Helpende affirmaties:
 • Ik [naam] mag er helemaal zijn
 • Ik omarm mijn innerlijke vuur en doe wat ik wil, met liefde
 • Ik kan alles waar ik mijn zinnen toe zet

Het vierde chakra (hart chakra)

Naam: Anahata (ongeslagen) of hart chakra Element: Lucht Kleur: Groen Plaats: Hart Doel: Liefde en evenwicht Basis gelegd rond: vier tot zeven jaar Levensgebieden: 
 • Ziel-identiteit
 • Zelfliefde
 • Liefde voor de ander
 • Evenwicht
 • Relaties
 • Intimiteit
Gerichtheid: Zelfaanvaarding Demon: Verdriet Evenwichtige kenmerken:
 • Meedogendheid
 • Empathie
 • Zelfliefde
 • Liefdevol zijn naar de ander
 • Vreedzaam, evenwichtig
Deficiënte kenmerken:
 • Asociaal, kil
 • Kritisch, streng voor zichzelf en anderen, oordelend
 •  Afzondering
 • Depressie
 • Angst voor intimiteit of relaties
 • Gebrek aan empathie
 • Gebrek aan verlangen
 • Narcisme
Excessieve kenmerken:
 • Ten koste van zichzelf op anderen gericht
 • Zwakke grenzen
 • Aanhankelijk
 • Jaloers
 • 'Smothering' / overdreven opofferend / verstikkend
Helingsstrategie:
 • Ademhalingsoefeningen
 • Lichaamsbeweging: armoefeningen, borstopening, schouders en borst trainen
 • Zelfonderzoek / therapie: verdriet loslaten, vergeving bedrijven, bindingsangst aanpakken
Helpende affirmaties:
 • Ik verdien liefde
 • Ik ben liefdevol naar mezelf en anderen toe
 • Ik mag naar [XX] verlangen
 • Ik geef mezelf toestemming om te mogen dromen

Het vijfde chakra (keel chakra)

Naam: Vissudha (zuivering) of keel chakra Element: Geluid Kleur: Lichtblauw Plaats: Keel Doel: Communicatie & creativiteit Basis gelegd rond: zeven tot twaalf jaar Levensgebieden: 
 • Communicatie
 • Creativiteit / het creatief kunnen uiten
 • Luisteren
 • Je eigen stem vinden
Gerichtheid: Zelfexpressie Demon: Leugens Evenwichtige kenmerken:
 • Volle stem
 • Goede luisteraar
 • Duidelijke communicatie
 • Creatief / expressie kunnen geven aan je ideeën
 • Goed gevoel voor timing & ritme
Deficiënte kenmerken:
 • Spreekangst
 • Een zwak stemgeluid
 • Moeite met verwoorden van gevoelens
 • Introversie, verlegenheid
 • Slecht ritmegevoel / slecht muzikaal gehoor
Excessieve kenmerken:
 • Te veel praten
 • Slechte luisteraar
 • Roddelen
 • Dominerende stem
 • Anderen onderbreken
Helingsstrategie:
 • Stembevrijding
 • Massage van nek en schouders
 • Zingen
 • Verhalen vertellen
 • Schrijven (bijvoorbeeld in een dagboek)
 • Stilte beoefenen (in geval van exces)
 • Creatief bezig zijn
Helpende affirmaties:
 • Ik mag mijn stem laten horen
 • Ik luister aandachtig
 • Creativiteit stroomt in en door mij

Het zesde chakra (derde oog chakra)

Naam: Ajna (waarnemen en commanderen) of derde oog chakra Element: Licht Kleur: Indigo Plaats: Derde oog (het punt tussen de wenkbrauwen) Doel: Herkennen van patronen Basis gelegd rond: Adolescentie Levensgebieden: 
 • Intuïtie
 • Beeldvorming
 • Verbeeldingskracht
 • Helder inzicht
 • Dromen
 • Visioenen
Gerichtheid: Zelfreflectie Demon: Illusie Evenwichtige kenmerken:
 • Intuïtief
 • Goed geheugen
 • Goed voorstellingsvermogen
 • Vermogen tot visueel denken en symbolisch denken
 • Toegang tot dromen
Deficiënte kenmerken:
 • Ongevoeligheid
 • Slecht geheugen
 • Gebrek aan fantasie
 • Moeite met nadenken over de toekomst
 • Slechts een waarheid of manier zien
 • Niet dromen / dromen niet kunnen herinneren
Excessieve kenmerken:
 • Hallucinaties
 • Waanideeën
 • Obsessies
 • Concentratieproblemen
 • Nachtmerries
Helingsstrategie:
 • Creatieve therapie / kunsttherapie
 • Mediteren
 • Regressietherapie
 • Kunst scheppen
Helpende affirmaties:
 • Ik zie alles helder
 • Ik sta open voor mijn innerlijke wijsheid

Het zevende chakra (kruinchakra)

Naam: Sahasrara (duizendvoudig) of kruin chakra Element: Gedachte Kleur: Violet Plaats: Kruin Doel: Begrip Basis gelegd rond: Jonge volwassenheid Levensgebieden: 
 • Transcendentie
 • Overtuigingen
 • Hogere macht
 • Goddelijkheid
 • Eenheid
 • Visoen
 • Wereldlijke vrede
Gerichtheid: Zelfkennis Demon: Gehechtheid Evenwichtige kenmerken:
 • Het vermogen om informatie waar te nemen, te analyseren en te verspreiden
 • Intelligent, bewust, opmerkzaam
 • Onbevooroordeeld
 • Positief kritische denker
 • Gevoel van spirituele verbondenheid
 • Meesterschap, algehele wijsheid
Deficiënte kenmerken:
 • Spiritueel cynisme
 • Starre overtuigingen
 • Apathie
 • Materialisme, hebzucht, dominantie over anderen
Excessieve kenmerken:
 • Zich overmatig intellectueel voordoen
 • Spirituele verslaving / contact met de fysieke realiteit verloren
 • Dissociatie van het lichaam
Helingsstrategie:
 • Herstellen van verbinding met het lijf (bij exces) of verbinding met de geest (bij deficiëntie)
 • Mediteren (vooral bij deficiëntie, bij exces meer focus op lichaamsbewustzijn in meditatie)
 • Krachttraining, yoga (bij exces)
Helpende affirmaties:
 • Ik draag het goddelijke in mij
 • Ik vertrouw op mijn innerlijke wijsheid
 • De wereld is mijn leraar

Constant in beweging

Het is belangrijk op te merken dat de chakra's altijd in beweging zijn, net als wij mensen en de wereld dat zijn. Externe factoren kunnen invloed hebben op onze energiestroming en chakra's blokkeren. Daarom is werken aan chakra's niet iets wat ooit af zijn, net zoals wij mensen dat nooit zijn. Juist om die reden zie ik zaken die helpen chakra's te helen als onderdeel van onze dagelijkse zelfzorg. Denk aan onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling, maar ook winstgevende routines als mediteren en lichaamsbeweging.
Reactie plaatsen